جهت ارتباط با ما می توانید با تلفن همراه زیر تماس حاصل نموده یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.
تلفن:  ۱۴۰۹ ۶۲۹ ۰۹۳۶ شفیعی
ایمیل:pr@digitalmarketingnews.ir
ساعات اداری : شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پنج شنبه : ۰۹:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰