digitalmarketingnews.ir یک پایـگـاه علمـی و خبـری در حـوزه فـناوریهای نـوین اطـلاع رسانی و بازاریـابی دیجیتـال با محـوریت ایمیل مارکتینگ می باشد. هدف از تاسیس این مرجع بی طرف علمی و خبری ، بسط و گسـترش دانش صحیـح ایمیل مارکتینـگ و طـریقه استفاده درست از ابـزار بـازاریـابی آنلاین می باشد. متاسفانه تا کنون در میهن عزیزمـان ایران ، به دلیل نبود مرجعی واقعی و علمـی ، سـو اسـتفاده های بسیاری از کاربران حوزه وب و علاقه مندان به صنعت دیجیتال مارکتینگ شـده است. این پایگاه بر آن اسـت تا با درج مطالب علمی و اخبار روز دنیا در حوزه دیجیـتال مارکتینگ ، چراغ راهـی باشد برای آن دستـه از عزیزانـی که آشنایی چندانی با این علم و صنعت پیشرفته ندارند. ما در این راه از نظرات اساتید و صاحب نظـران حوزه مارکتنیگ و ایمیل مارکتینگ استفاده خواهیم نمود و سعی در ترجمه آخرین مقالات در حوزه بایدها و نبایدهای علم مارکتینگ و کشف رازهای نهان این فناوری خواهیم نمود.تیم خبری و علمی digitalmarketingnews.ir با بهـره گیـری از تجـربه چندین ساله خود در حوزه مارکتینگ ، تمامی تلاش خود را در جهت ارتقای سطح علمـی و دانـش ایمیـل مارکتینگ و بازاریابی آنلاین کاربـران عزیـز ایـرانی به کار خواهد بست.