در این بخش سعی شده با استفاده از داده های صحیح و مستدل و استفاده از مقالات و آخرین اخبار و رویدادهای حوزه مارکتینگ علی الخصوص ایمیل مارکتینگ ( دومین ابزار بزرگ . موثر بازاریابی آنلاین در جهان ) شما را با نحوه استفاده صحیح از این فناوری آشنا کنیم و ریزه کاری ها ، فوت و فن اجرا و در کل آنچه را قابل دانستن می باشد در اختیار شما قرار دهیم.

بررسی بخشی

امکانات سامانه های ساده

اسپم مارکتینگ یا

اسپم مارکتینگ هرگز

پیامک مارکتینگ یا

نشریه یا ایمیل ؟

متضرر

نکات ایمیل مارکتینگ موفق

زمان

زمان در ایمیل مارکتینگ

تاثیر عنوان

تاثیر عنوان جذاب

لیست اثر گذار

اثر گذاری لیست ایمیل

یکپارچه سازی

یکپارچه سازی

تاثیر در سئو

تاثیر در سئو

تله اسپم

از تله های اسپم چه میدانید

از پنل یاهو

پنل ایمیل مارکتینگ یاهو

آیا میشود

روش سنتی در مارکتینگ؟

مارکت باپروتکلSMTP

نسخه تجاری ایمیل ؟

یه راه حل ساده

پیشنهاد یک راه حل ساده

بر اساس محتوا یا داستان گویی

بر اساس محتوا یا داستان گویی

 

ایمیل مارکتینگ چیست

ایمیل مارکتینگ چیست؟

موارد ایمیل توجه

نکاتی در ایمیل مارکتینگ

شیوه جمع آوری بانک اطلاعاتی

شیوه جمع آوری بانک اطلاعاتی

 

 

اخطار

به دام کلاه برداران نیافتیم